Gmina Sieroszewice ubiegała się o przyznanie środków na remont szatni na gminnym stadionie w Sieroszewicach. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznał naszej gminie dofinansowanie w ramach Programu „Szatnia na medal”. W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Sieroszewice została podpisana umowa z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią Marzeną Wodzińską.  Umowa dotyczy przyznania dotacji celowej w wysokości 88.100,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach. Całość inwestycji wyniesie 183.284,76 zł.

Opracowała: Marzena Sztukowska