Dziękuję za dzielenie się pasją do literatury – mówił wójt Anatol Piaskowski z okazji Dnia Bibliotekarza. Przedstawiciele władz gminy Sieroszewice spotkali się w książnicy z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

W dniach 8–15 maja obchodzony jest XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja. Twoja, Nasza – Biblioteka”. W tym czasie przypadł także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach spotkali się wójt Anatol Piaskowski, zastępca wójta Bartosz Kubica i

sekretarz Mirosława Busza. W uroczystości uczestniczyły: Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Klaudia Stawska-Hałupnik, bibliotekarka filii w Ołoboku, Justyna Sprutta, bibliotekarka filii w Strzyżewie, Dominika Kucharska, bibliotekarka filii w Wielowsi, księgowa Arleta Walczak i redaktor strony internetowej biblioteki Ewa Kotowska-Rasiak.

Włodarz gminy Sieroszewice życzył pracownicom biblioteki zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. – Dziękuję za Waszą pracę, zaangażowanie, dzielenie się pasją do literatury oraz upowszechnianie kultury słowa wśród mieszkańców gminy Sieroszewice. To dzięki Wam lokalna społeczność może uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach literackich i licznych konkursach. Życzę Paniom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz tego, by Wasze zamiłowanie do książek zarażało kolejnych mieszkańców, a biblioteka była miejscem, w którym mądrze i ciekawie spędza się czas – podkreślał Anatol Piaskowski.

W swoim wystąpieniu Maria Marciniak wyraziła wdzięczność

władzom gminy Sieroszewice za włączanie się w wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekę. Podkreśliła, że Gminna Biblioteka w Sieroszewicach dysponuje bogatym księgozbiorem, który pomaga wychodzić naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym. Słowa wdzięczności skierowała do pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Ewa Kotowska-Rasiak