– Dziękuję za to, że spełniają Panie zaszczytną misję upowszechniania kultury słowa i podejmują wiele kreatywnych działań propagujących czytelnictwo wśród mieszkańców gminy – mówił wójt Anatol Piaskowski z okazji Dnia Bibliotekarza. Przedstawiciele władz gminy Sieroszewice spotkali się w książnicy z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

W dniach 8–15 maja obchodzony jest XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. W tym czasie przypadł także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach spotkali się wójt Anatol Piaskowski, i sekretarz Mirosława Busza. W uroczystości uczestniczyły: Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Klaudia Stawska, bibliotekarka filii w Ołoboku, Justyna Sprutta, bibliotekarka filii w Strzyżewie, Dominika Kucharska, bibliotekarka filii w Wielowsi, księgowa Arleta Walczak i redaktor strony internetowej biblioteki Ewa Kotowska-Rasiak.

Włodarz gminy Sieroszewice życzył pracownicom biblioteki czerpania radości z wykonywanej pracy. – Dziękuję za to, że spełniają Panie zaszczytną misję upowszechniania kultury słowa i podejmują wiele kreatywnych działań propagujących czytelnictwo wśród mieszkańców naszej gminy. To dzięki Paniom społeczność lokalna może uczestniczyć w ciekawych spotkaniach literackich i konkursach promujących piękno języka polskiego. Życzę Paniom satysfakcji i radości z wykonywanego zawodu, wiernych czytelników, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – podkreślał Anatol Piaskowski. Wójt wyraził też radość, że w ostatnim czasie wyremontowano wszystkie biblioteki w gminie Sieroszewice i oddano do użytku nowy budynek biblioteki w Strzyżewie.

W swoim wystąpieniu Maria Marciniak wyraziła wdzięczność wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu za wsparcie remontów bibliotek, a przede wszystkim za wybudowanie nowej siedziby w Strzyżewie. Dziękowała władzom gminy Sieroszewice za włączanie się w wydarzenia kulturalne, m.in. Narodowe Czytanie. Podkreśliła, że Gminna Biblioteka w Sieroszewicach dysponuje bogatym księgozbiorem, który pomaga wychodzić naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym. Słowa wdzięczności skierowała do pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

 

Ewa Kotowska-Rasiak