W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie Województwa Wielkopolskiego w Gminie Sieroszewice potwierdzonej przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  powołana przez Wojewodę, rozpoczęła szacowanie szkód.

Konsultacje – pok. nr 23, 18, 19, 20, 21

Składanie wniosków – pok. nr 10 (sekretariat)

Dokumenty do pobrania:

– WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD – pdf

– ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  – pdf