28 marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej w Wielowsi odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju brały udział trzy drużyny czteroosobowe w kategorii 10 – 12 lat oraz pięć drużyny trzyosobowych w kategorii 13 – 15 lat.

Współorganizatorem konkursu był organ prowadzący szkoły – Gmina Sieroszewice. Uczestników oceniał zespół sędziowski w składzie: Pan Dariusz Majewski (sędzia główny), Pan Bogumił Walerian, Pan Krzysztof Szczepaniak, Pani Elżbieta Chmura i Pani Beata Michalak oraz pielęgniarka szkolna Pani Danuta Sokaluk, której towarzyszyła Pani Ilona Mędykowska. Turniej uświetnili swoją obecnością: Anatol Piaskowski, wójt gminy Sieroszewice; Barbara Stasiak, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz policjanci: Pan Paweł Kłysz i Jarosław Jeziorański. Zadania uczestników turnieju obejmowały: test wiedzy, test skrzyżowania, jazdę sprawnościową po torze przeszkód oraz konkurencję praktyczną w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W klasyfikacji indywidualnej w I kategorii zwyciężył Antoni Sikora ze Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach, drugie miejsce zajął Adrian Kotański – SP w Rososzycy, na trzecim miejscu uplasował się Piotr Bochen – SP w Rososzycy.

W II kategorii zwyciężył Piotr Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi, drugie miejsce zdobył Grzegorz Grzelak – SP w Wielowsi, trzecie miejsce przypadło Miłoszowi Kamińskiemu z SP w Masanowie.

W klasyfikacji drużynowej w grupie I trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rossoszycy w składzie: Olga Borowczyk, Nikola Gościniak, Piotr Bochen, Adrian Kotoński, drugie miejsce zajęli przedstawiciele z SP w Wielowsi w składzie: Konstancja Nawrocka, Kinga Kłokowska, Konrad Przybyłek, Kamil Gebel, trzecie miejsce -SP w Sieroszewicach: Nikola Wyraz, Antonina Strzelec, Antoni Sikora, Kamil Jamroziak.

W klasyfikacji drużynowej w grupie II pierwsze miejsce zdobyli uczniowie SP w Wielowsi: Piotr Kaźmierczak, Grzegorz Grzelak, Nikodem Mańkowski, drugie uczniowie SP w Ołoboku: Jakub Robotnikowski, Kacper Paluszkiewicz, Oliwia Derda, trzecie uczniowie SP w Masanowie: Jakub Kołek, Michał Zmyślony, Miłosz Kamiński.

W etapie powiatowym turnieju gminę Sieroszewice reprezentowały  drużyny z SP w Rososzycy i SP w Wielowsi. Zwycięskie drużyny oraz uczniowie w klasyfikacji indywidualnej i grupowej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Za przygotowanie etapu gminnego konkursu i jego przebieg odpowiadali  nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wielowsi: Beata Michalak i Dariusz Majewski.

Dnia 4 kwietnia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi wzięli udział w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w SP nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zadania uczestników turnieju obejmowały: test wiedzy, test skrzyżowania, jazdę sprawnościową po torze przeszkód, jazdę po miasteczku drogowym oraz konkurencję praktyczną w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie w składzie: Piotr Kaźmierczak, Grzegorz Grzelak, Nikodem Mańkowski wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, zajmując I miejsce w powiecie i awansując do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 23.05.2019r w Koninie.

Autor: Mirosława Kmiecik