Wiosenne porządki nie dotyczą tylko domów i własnych podwórek. Druhowie z gminnych jednostek OSP pamiętają także o środowisku naturalnym.

W niedzielę 10 kwietnia kilkudziesięciu strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sieroszewice sprzątało lasy. Akcja została zorganizowana dzięki dobrej współpracy Gminy Sieroszewice, Zarządu Gminnego OSP oraz Nadleśnictwa Taczanów. Podczas działań zebrano kilkanaście ton różnego rodzaju odpadów, co przy zaledwie kilkugodzinnej pracy daje obraz ogromnego zaśmiecenia lasów.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski doglądał działań druhów. Podziękował osobom biorącym udział w przedsięwzięciu za trud i zaangażowanie na rzecz poprawy czystości gminy Sieroszewice. Po zakończonej akcji podsumowanie odbyło się na terenie Leśniczówki Bilczew.

Przypomnijmy, że 30% powierzchni naszej gminy to lasy. To piękne tereny i nie warto ich niszczyć. Niestety, jak się okazuje w wielu miejscach ilość zalegających odpadów jest przerażająca.

Druhowie uczestniczący w akcji sprzątania lasów

Prezes OSP Parczew oraz Wójt Gminy Sieroszewice

Wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowicach

Wójt Gminy Sieroszewice wraz z zaangażowanymi w akcję sprzątania lasów