INFORMACJA

Gmina Sieroszewice informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2237)

Najważniejsze założenia związane ze sprzedażą węgla:

  • Gmina nie ma wpływu na kraj pochodzenia węgla, natomiast węgiel posiada stosowne certyfikaty wydawane przez dystrybutora potwierdzające jego jakość.
  • Do końca roku możliwy jest zakup maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Taką samą ilość będzie można nabyć od 1 stycznia.
  • Wniosek zawiera oświadczenie, iż gospodarstwo domowe nie zakupiło do tej pory węgla poniżej 2000 zł za tonę w ilości co najmniej 3 ton.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

GMINA SIEROSZEWICE OGŁASZA KOŃCOWĄ SPRZEDAŻ WĘGLA
Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Sieroszewice informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego.
Termin składania wniosków do Urzędu Gminy Sieroszewice: od 4 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Nie obowiązują limity sprzedaży!
Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:
Groszek: 15,95 t
Cena: 2000 zł/t
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sieroszewice w pokoju nr 5 lub pod numerem tel. (0-62) 739 60 76 wew. 305

 

 

ZMIANA CENY PALIWA STAŁEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Sieroszewice informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego.
Termin składania wniosków do Urzędu Gminy Sieroszewice: od 4 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Nie obowiązują limity sprzedaży!
Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:
Groszek: 15,95 t
Cena: 1800 zł/t
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sieroszewice w pokoju nr 5 lub pod numerem tel. (0-62) 739 60 76 wew. 305

 

 

ZMIANA CENY PALIWA STAŁEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ!

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Sieroszewice informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego.
Termin składania wniosków do Urzędu Gminy Sieroszewice: od 4 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Nie obowiązują limity sprzedaży!
Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:
Groszek: 15,95 t
Cena: 1400 zł/t
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sieroszewice w pokoju nr 5 lub pod numerem tel. (0-62) 739 60 76 wew. 305

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z wyprzedaniem całości zamówionego paliwa Gmina Sieroszewice zakończyła sprzedaż końcową węgla zakupionego w cenie preferencyjnej. Mieszkańcy Gminy Sieroszewice, którzy nadal są zainteresowani zakupem węgla na warunkach preferencyjnych, mogą nabyć paliwo w dowolnej gminie, która ogłosiła prowadzenie sprzedaży końcowej. Celem pozyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad sprzedaży oraz nowych wniosków o zakup paliwa, należy zgłaszać się do gmin, które przystąpiły do tego procesu.