Wójt Gminy Sieroszewice ogłosił ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” lub pod poniższym linkiem

https://bip.sieroszewice.pl/index.php?id=2252