We wtorek 9 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami.  Na spotkaniu w pełnym reżimie sanitarnym obecnych było 17 sołtysów z terenu gminy Sieroszewice. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza oraz Skarbnik Gminy Karolina Kałużna. Głównym celem zebrania było omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Gminy. Spotkanie otworzył Zastępca Wójta Gminy, który powitał zebranych. Następnie Wójt Gminy przedstawił zaplanowane na rok 2021 inwestycje. Wspomniał m.in. o budowie i remoncie dróg, budowie kanalizacji w Latowicach, remontach sal wiejskich, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydarzenie było również okazją do dyskusji na temat planów wykorzystania funduszy sołeckich.

W związku z przypadającym dnia 11 marca Dniem Sołtysa, Wójt Gminy Sieroszewice złożył życzenia osobom piastującym to stanowisko, dziękując za dobrą współpracę i starania oraz za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.