W dniu 30 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

Informacja o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbytych w dniu 30 września 2019 roku dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub pod poniższym adresem: