W miniony piątek tj. 29 marca 2019 r. w Restauracji Lawendowa w Sieroszewicach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Sieroszewice zorganizowane przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Sieroszewice.  Przybyłych na spotkanie powitał Prezes Zarządu Roman Kupijaj. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski  oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele firm z otoczenia biznesu z terenu gminy.

Celem spotkania było między innymi wzmocnienie wizerunku gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sieroszewice oraz zwrócenie uwagi na istotną rolę przedsiębiorczości i innowacyjności.

Spotkanie było również okazją do wymiany opinii i poglądów przez przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości i Wójta Gminy.

Opracowała: Marzena Sztukowska