W piątek 16 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się po raz drugi spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Sieroszewice zorganizowane przez Wójta Gminy Anatola Piaskowskiego.

Zastępca Wójta Bartosz Kubica dokonał otwarcia spotkania oraz powitał gości i przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy mieli okazję posłuchać wykładu dr Grzegorza Ćwiertniewicza – wykładowcy akademickiego, który zgłębił temat dotyczący efektywnego przekazywania informacji zwrotnej między szefem a pracownikiem.

Wójt Gminy Anatol Piaskowski podczas swego wystąpienia przedstawił plan inwestycji jakie zrealizował Urząd Gminy Sieroszewice w tym roku oraz jakie będzie realizował w roku przyszłym. Dokonał prezentacji ponoszonych kosztów i otrzymanych dofinansowań zewnętrznych, które osiągnęły rekordową kwotę blisko 19 mln zł.

Spotkanie było również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.