Zapraszamy na spotkanie z pracownikami ZUS, którego celem będzie założenie profilu na PUE i pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

Do założenia profilu na PUE niezbędne będą:

– adres mailowy

– nr telefonu

– hasło minimum 8 znaków – duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny.

Ponadto do wysłania wniosku o 300+ konieczne jest posiadanie następujących danych:

– PESEL dziecka i swój

– nazwa i adres szkoły

– nr rachunku bankowego.