Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest sposobnością, aby zatrzymać się na chwile i zasiąść przy wspólnym stole. Ponad 70 osób zgromadziło się w sobotę, 14 grudnia 2019 r. w sali wiejskiej w Wielowsi na spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazja do złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z żoną oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica.

Uroczystość była współfinansowana ze środków Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadań publicznych.

Opracowała: Marzena Sztukowska