28 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w sprawie zbiornika „Wielowieś Klasztorna”,  w którym wzięli udział Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz starostowie i wójtowie z terenu objętego budową.  Podczas dyskusji wypracowano wspólne stanowisko, które zostanie przesłane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

 Opracowała: Marzena Sztukowska