W dniu 12 grudnia 2019 roku w Sieroszewicach odbyło się spotkanie Wigilijne zorganizowane przez organizacje działające na terenie wsi Sieroszewice m.in. Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia.  W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice  Anatol Piaskowski, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, radni Powiatu Ostrowskiego Zdzisław Jaźwiec i Arkadiusz Wojtczak, radni Gminy Sieroszewice Michał Pułkownik i Szymon Lis, sołtys wsi Tadeusz Łapiński, członkowie stowarzyszeń oraz zaproszeni goście. Obecni przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Opracowała: Marzena Sztukowska