W sobotę 16 lipca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie członków Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła Ostrów Wielkopolski – Ostrzeszów, należącego do struktur Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła,

Zebranie członków Rejonowego Koła otworzył prezes Zarządu Lech Warga. Następnie powitał licznie przybyłych gości. W wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, członkowie Koła oraz zaproszeni goście.

Jednym z punktów zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za rok 2019-2022 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania wręczono puchary za wydajność hodowcom bydła.

Organizatorem wydarzenia był Zarząd Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła Ostrów Wielkopolski – Ostrzeszów.