1. Utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy

 

Dofinansowanie: 42 850,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 42 850,00 zł

 

Prace polegały na utwardzeniu terenu i położeniu nawierzchni z kostki brukowej. Utwardzony teren pełni funkcje parkingu dla interesantów Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.