Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbyła się pod  hasłem „Marzenia nasze się spełniły”. Oddano do użytku dobudowany segment szkoły, w którym znajduje się sala gimnastyczna wraz z zapleczem, sala dla oddziału przedszkolnego z szatnią oraz sekretariat.  Na ten dzień z niecierpliwością czekali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Inwestycja realizowana była na przestrzeni lat 2018-2019, a jej koszt wyniósł blisko 1 000 000,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tomasz Tomalak, proboszcz Parafii Grabów – ks. Kanonik Ryszard Ryńca,  Radni z Gminy Sieroszewice,  Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, inspektor nadzoru budowlanego Pan Jan Czabański, kierownik budowy Pan Waldemar Kasprzak, wykonawca budowy Pan Tomasz Kasprzak, wykonawca projektu  Pan Janusz Michalski, uczniowie i rodzice.

Opracował: Marzena Sztukowska