Wójt Gminy Sieroszewice podaje do publicznej wiadomości terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023. Szczegółowe informacje na stronie Gminy w zakładce „Oświata, Stypendia i Młodociani” lub pod poniższym linkiem:

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023