Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Sieroszewice współdziałając z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami   „MZO” S.A. stworzył „Punkt Zbiórki Elektroodpadów” zlokalizowany na parkingu za urzędem.

„Punkt Zbiórki Elektroodpadów” to specjalistyczne pojemniki do zbierania małych elektroodpadów takich jak: zużyte tusze, tonery, telefony, ładowarki, kalkulatory, baterie, żarówki, płyty CD/DVD itp.

Stacja wyposażona jest w 5 tub. Każda z nich jest oznaczona symbolem na jakie elektroodpady jest przeznaczona. Punkt Elektroopdadów zbudowany jest w taki sposób, aby wrzucone odpady nie zagrażały środowisku: konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza a otwory wrzutowe są specjalnie przystosowane do umieszczenia w nich odpowiednich rodzajów odpadów – kształt otworu uniemożliwia wrzucanie do tuby odpadów innych niż te, na które został przeznaczony. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Elektrośmieci są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ zawierają trujące i szkodliwe substancje. Nowo zamontowane urządzenie pozwoli na właściwą utylizację drobnych elektroodpadów spełniając równocześnie rolę edukacji w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych.

Do korzystania z „Punktu Zbiórki Elektroodpadów” zachęca Prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO”  Andrzej Strykowski i Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski.