W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieroszewice trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W środę 26 sierpnia wszystkie 8 szkół z terenu gminy wizytował wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz ze swoim zastępcą Bartoszem Kubicą oraz Dyrektorem Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbarą Stasiak. Władze gminy sprawdzały przygotowanie szkół pod kątem dostosowania placówek do sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzania procedur związanych z trwającą epidemią. Pomimo wielu wątpliwości, dyrektorzy placówek z ostrożnym optymizmem patrzą w przyszłość i cieszą się na powrót uczniów do szkół.

Spotkania były ponadto okazją do przeglądu przeprowadzonych inwestycji w szkołach
w okresie wakacyjnym.  Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • remont wejścia w SP Parczew,
  • remont oraz adaptacja klasy w SP Rososzyca,
  • wymiana pieców w SP Sieroszewice,
  • wymiana pieca w SP Masanów,
  • odnowienie biblioteki w SP Wielowieś.

Łączna wartość wykonanych inwestycji wyniosła ponad 270 000,00 zł. Pieniądze na ten cel pochodziły ze środków własnych budżetu gminy Sieroszewice.

Warto podkreślić, że część prac została przeprowadzona przez pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, za co wójt gminy składa serdeczne podziękowania.

Ważną zmianą od 1 września jest również wydłużenie pracy oddziałów przedszkolnych z 5 do 9 godzin w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach oraz w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Jest to odpowiedź na prośby zgłaszane do Urzędu Gminy przez rodziców.