Gmina Sieroszewice rozpoczyna największą w historii modernizację na drogach gminnych. 

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz z zastępcą kierownika referatu inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska Damianem Szkudlarkiem przekazali plac budowy wykonawcy.

Modernizacja dotyczy odcinka drogi Rososzyca-Strzyżew o długości 5,4 km.

Inwestycja dofinansowana jest w 80% ze środków pozyskanych przez gminę Sieroszewice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.