W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład”, Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa – w wysokości 21.568,00 zł, na zadanie polegające na zorganizowaniu w 2022 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dla uczniów następujących jednostek systemu oświaty:

 1. Szkoła Podstawowa w Rososzycy:
 • jednodniowa wycieczka trasą:
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław, dolnośląskie,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe/Największe osiągnięcia polskiej nauki, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. Władysława Rydzewskiego, Wrocław, dolnośląskie;
 • jednodniowa wycieczka trasą:
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra
  i Pawła, Poznań, wielkopolskie,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki, Palmiarnia, Poznań, wielkopolskie
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Poznań – historyczny zespół miasta, Poznań, wielkopolskie;

 

 1. Szkoła Podstawowa w Zamościu:
 • jednodniowa wycieczka trasą:
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Toruń – Stare i Nowe Miasto, Toruń, kujawsko-pomorskie,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Dom Legend Toruńskich, Toruń, kujawsko-pomorskie,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń, kujawsko-pomorskie;
 • dwudniowa wycieczka trasą:
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, mazowieckie,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Warszawa, mazowieckie,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa, mazowieckie,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, Warszawa, mazowieckie;

 

Wkład własny finansowy w wysokości 8.542,00 zł został zapewniony z wpłat rodziców.

Całkowity koszt zadania wynosi 30.110,00 zł.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej tradycji, historii, kultury.