Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Program „Moja Woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu dostępnego pod poniższym adresem.

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji umożliwiającej zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych,
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien,
  • zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta (dostępnego na stronie WFOŚiGW) , a następnie w wersji papierowej.