Na wniosek mieszkańców Parczewa, przy dużej pomocy radnej gminy Sieroszewice Wiesławy Smółki oraz sołtysa Parczewa Eugeniusza Szymankiewicza Urząd Gminy Sieroszewice zamontował 4 progi zwalniające na tzw. „Mańkowie”. Wykonanie zadania wymagało zmiany organizacji ruchu oraz licznych uzgodnień. Przedsięwzięcie przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.