Informujemy, że zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku przeprowadzany jest spis rolny. Dla użytkowników gospodarstw rolnych udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Dane możemy przekazać na trzy sposoby:

  1. Dokonanie samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (https://spisrolny.gov.pl/). Opcja ta dostępna jest przez cały okres trwania spisu.
  2. Wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego telefonicznego.
  3. Bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Na terenie gminy Sieroszewice są to cztery osoby wybrane w otwartej procedurze naboru, mieszkańcy naszej gminy, którzy mogą też dokonać zebrania danych poprzez kontakt telefoniczny.

W Urzędzie Gminy Sieroszewice jest również dostępne stanowisko do  samospisu internetowego dla osób mających problem z dostępem do sprzętem komputerowego czy do internetu.

Więcej informacji można uzyskać u członków Gminnego Biura Spisowego Bartosza Kubicy i Ryszarda Boducha (tel.627396076) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020