W piątek w Wielowsi odbyły się Powiatowe Zaduszki Strażackie. Rozpoczęła je msza święta pod przewodnictwem ks. kan. Eugeniusza Lijewskiego, którą uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta Ołobok. Homilię wygłosił proboszcz parafii w Wielowsi i jednocześnie Kapelan Powiatowy PSP i OSP ks. kan. Piotr Kuświk. Po mszy świętej Wójt Gminy Sieroszewice wspólnie ze swoim zastępcą oraz Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej złożył okoliczną wiązankę przy pomniku Żołnierzy Niezłomnych. Kwiaty składała również delegacja Zarządu OSP Wielowieś.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski dziękował strażakom za poświęcenie i odwagę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Wyraził również swoje zadowolenie, z faktu, iż może gościć strażaków z terenu Powiatu Ostrowskiego w gminie Sieroszewice.

Po oficjalnej części odbyło się spotkanie integracyjne na sali wiejskiej w Wielowsi. W Powiatowych Zaduszkach Strażackich udział wzięli: Anatol Piaskowski Wójt Gminy Sieroszewice, Bartosz Kubica Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice, bryg. Jacek Wiśniewski Komendant PSP w Ostrowie Wielkopolskim, mł. bryg. Roman Matecki Zastępca Komendanta PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Morta były Komendant PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Przemysław Kaźmierczak Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim wraz z prezydium, prezesi zarządów gminnych z terenu Powiatu Ostrowskiego. Organizatorem uroczystości była jednostka OSP Wielowieś oraz Kapelan Powiatowy PSP i OSP ks. kan. Piotr Kuświk.