W dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2019 r. podpisane zostało porozumienie współpracy pomiędzy Gminą Sieroszewice, reprezentowaną przez Wójta Anatola Piaskowskiego a kpt. mgr Waldemarem Zarembą Dyrektorem Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem porozumienia jest współpraca, która przyniesie obopólne i wymierne korzyści.  

Pierwszym przedsięwzięciem będzie uporządkowanie parku w Rososzycy.

Opracowała: Marzena Sztukowska