Gmina Sieroszewice pozyskała kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu. W wyniku rozstrzygnięcia drugiej edycji naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do Gminy Sieroszewice trafi ponad 11 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. W konkursie można było złożyć maksymalnie trzy projekty. Gmina Sieroszewice otrzymała rządowe wsparcie na wszystkie zgłoszone wnioski inwestycyjne.

Pozyskane środki pozwolą na realizację następujących zadań:

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
  • 2 300 000,00 zł – wartość inwestycji
  • 115 000,00 zł – wkład własny
 • Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice obręb geodezyjny 0014- Wielowieś. Inwestycja pozwoli na rozwój terenów do tej pory niezagospodarowanych mieszkalnie i otworzy możliwości na nowe, atrakcyjne miejsca pracy w sąsiednich miejscowościach i powiecie.
  • 1 900 000,00 zł – wartość inwestycji
  • 95 000,00 zł – wkład własny
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno- socjalnym. Projektowana sala wyposażona będzie w parkiet do gier zespołowych, trybuny oraz szatnie. Poprzez swoją nowoczesność i uniwersalność obiekt przyczyni się do wzbogacenia zakresu oferowanych zajęć dla dzieci i młodzieży.
  • 7 900 000,00 zł – wartość inwestycji
  • 790 000,00 zł – wkład własny

Łączna wysokość dofinansowania: 11 100 000,00 zł

Wkład własny: 1 000 000,00 zł 

Zgodnie z wytycznymi Programu w najbliższych miesiącach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców dla wszystkich zadań. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.