Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Wnioski można składać od 3.10.2019 r. w Biurach Powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy:

  • wersja edytowalna (excel) – otwórz
  • wersja PDF – otwórz
  • Zestawienie informacji o otrzymanej pomocy pomoc de minimis w rolnictwie – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz