Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego odebrali nagrody podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sieroszewicach. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

W sobotę, 21 października 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbył się finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego, którego pomysłodawcami przed dwunastu laty byli poeta Piotr Fałczyński i wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, a organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach.

Laureatów, jurorów i zaproszonych gości powitała dyrektor biblioteki Maria Marciniak. W tegorocznej gali uczestniczyli jurorzy: Tomasz Gruchot z Ostrowa Wielkopolskiego (przewodniczący) – historyk literatury, krytyk literacki, Aleksandra Kiełb-Szawuła z Ostrowa Wielkopolskiego – poetka, wokalistka, autorka piosenek i ballad, laureatka konkurów poetyckich, Bolesław Grobelny z Rojowa – poeta, rzeźbiarz, regionalista i Piotr Fałczyński z Ołoboku – poeta, autor opowiadań, laureat konkursów poetyckich. Protokół z XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego odczytał Tomasz Gruchot, a obecnym laureatom dyplomy i nagrody wręczyli: wójt Anatol Piaskowski i przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Po uhonorowaniu laureatów słowa uznania dla twórców wierszy oraz jurorów i organizatora wydarzenia wypowiedzieli wójt Anatol Piaskowski i przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik. Gratulacje złożył także Jerzy Pawłowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Spotkanie umilił spektakl słowno-muzyczny pt. „Proszę Pana” w wykonaniu Izabeli Staroń i Jakuba Kamzola. Pani Izabela to animator działań teatralnych, instruktor wokalny w GOK w Sieroszewicach, obecnie studentka UAM na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Muzycznych. Pan Jakub to absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na specjalności Edukacja Muzyczna, na co dzień instruktor gry na fortepianie w Odolanowskim Domu Kultury oraz student studiuów magisterskich na UAM. Oprócz gry na pianinie gra też na gitarze basowej oraz kontrabasie w zespołach muzyki rozrywkowej oraz ludowej. Prowadzi Młodzieżowy Zespół Muzyczny Soni Dei.

Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali tomik pokonkursowy pt. „Człowiek w pułapce kontekstów” wydany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach. Po części oficjalnej była okazja do rozmów przy kawie i uzyskania autografów od poetów.

W gali uczestniczyli: wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski z małżonką, zastępca wójta Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, radny powiatowy Arkadiusz Wojtczak, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, radni i sołtysi z terenu gminy Sieroszewice, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Sieroszewice, dyrektorzy szkół i przedszkoli, laureaci, jurorzy oraz przyjaciele biblioteki.

Ewa Kotowska-Rasiak