W ubiegłą niedzielę 20 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie kończące cykl zebrań w gminnych jednostkach. W ciągu ostatniego miesiąca zebrania odbyły się w 13 jednostkach na terenie gminy. W większości z nich brał udział Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz przedstawiciele Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieroszewicach.

Spotkania były okazją do przedstawienia sprawozdań z działalności w ostatnim roku oraz do  omówienia spraw bieżących. Podczas zebrań  Wójt Gminy podziękował strażakom ochotnikom za oddaną służbę, a zarządom pogratulował absolutoriów.