W dniu 3.04.2019 roku o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyło się podsumowanie konkursu szkolnego „Sala moich Marzeń” pod patronem Wójta Gminy Sieroszewice – Anatola Piaskowskiego.

Celem konkursu było:

 • rozbudzenie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania;
 • integrowanie społeczności lokalnej;
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne z wykorzystaniem różnych technik i materiałów;
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i multimedialnej;
 • rozwijanie umiejętności projektowania przestrzennego i technologii informacyjnej;
 • dbałość o wygląd i poprawę estetyki miejscowości;
 • promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań zagospodarowania Sali OSP w Zamościu.

Konkurs kierowany był do dzieci przedszkolnych i uczniów klas II-VIII i został zorganizowany w czterech kategoriach wiekowych:

 • dzieci od 3-6 lat – wykonanie pracy plastycznej pt. „Moja miejscowość”;
 • uczniowie klas II – III – wykonanie plakatu (technika dowolna) pt. „Sala moich marzeń”;
 • uczniowie klas IV-VI –  wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) w formie komiksu pt. „Sala moich Marzen”;
 • uczniowie klas VII-VIII – wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Sala moich marzeń”.

Na podsumowanie konkursu przybyli zaproszeni goście:

– Starosta Powiatu ostrowskiego – Paweł Rajski,

– z-ca Wójta Gminy Sieroszewice – Bartosz Kubica,

– Radny Gminy Sieroszewice – Tadeusz Zatylny,

– sołtys wsi Kania – Jan Szmaj,

– sołtys wsi Zamość – Tomasz Skrzypek,

– sołtys wsi Raduchów – Zofia Stacherzak,

– prezes stowarzyszenia EKOklub w Wielowsi – Halina Kźmierczak,

– przewodnicząca Rady Rodziców – Mariola Panek,

– z-ca przewodniczącej  Rady Rodziców – Łucja Przybyłek.

Koordynatorem konkursu była Janina Siudzińska – dyrektor szkoły.

W dniu1.04.2019 komisja konkursowa w składzie:

 1. Grygowska Beata – przewodnicząca,
 2. Nowakowska Zofia – nauczyciel klas II – III,
 3. Panek Mariola – przewodnicząca Rady Rodziców,
 4. Marek Łukasz – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 5. Kaźmierczak Halina – prezes Stowarzyszenia EKOKLUB w Wielowsi,
 6. Podlas Jolanta – nauczyciel klas IV – VIII,

przyznała następujące miejsca:

 1. praca plastyczna „Moja miejscowość” (dzieci 3 – 6 letnie):
 • I miejsce – Skupin Kacper,
 • II miejsce – Sadowski Nikodem,
 • III miejsce –  Jeziorna Milena;
 1. plakat (uczniowie klas II – III):
 • I miejsce – Spalona Oliwia kl. III,
 • II miejsce – Grygowska Julia kl. III,
 • III miejsce – Jaszczyńska Wiktoria kl. II,
 1. komiks (uczniowie klas IV – VI):
 • I miejsce – Grygowski Michał kl. V,
 • II miejsce – Krysiak Karolina kl. VI,
 • III miejsce – Skrobańska Katarzyna kl. V,
 • wyróżnienie – Spalona Julia kl. VI:
 1. prezentacja multimedialna (uczniowie klas VII – VIII):
 • I miejsce – Zatylna Natalia kl. VII,
 • I miejsce – Moś Aleksandra kl. VII,
 • III miejsce – Szmaj Weronika kl. VII.

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez:

– Starostę powiatu ostrowskiego – Pawła Rajskiego,

– Wójta Gminy Sieroszewice – Anatola Piaskowskiego,

– Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zamościu,

– Stowarzyszenie EKOklub w Wielowsi.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali od Rady Rodziców skromne upominki.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców, łącznie wpłynęło 29 prac. Uczestnicy wraz z rodzicami wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością w przedstawieniu tematu. Mamy nadzieję, że niektóre pomysły na zagospodarowanie Sali OSP w Zamościu zaproponowane przez uczniów zostaną zrealizowane.

Autor: Janina Siudzińska