W środę, 6 lipca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach podpisano umowy w ramach programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2020+”. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski oraz przedstawiciele poszczególnych gmin podpisujących umowy. Wszystkich zebranych przywitał Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica.

Gmina Sieroszewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na zadanie pn.: „Remont i doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Rososzycy” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 106 000 zł, z czego pozostała część finansowana jest ze środków gminy Sieroszewice oraz wkładu własnego mieszkańców sołectwa Rososzyca.