Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całość dofinansowania pochodzi ze środków budżetu gminy Sieroszewice.

Gmina udziela dotacji w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł.

Z dofinansowania do tej pory w 2021 roku skorzysta 21 gospodarstw domowych na łączna kwotę 82.900,00 zł.