Strażacy robią wszystko to, na co żadna inna służba ratunkowa by się nie odważyła. Wymaga to nie tylko sprawności fizycznej, ale również dużej odpowiedzialności i odwagi. Dla nich każde życie się liczy. Nie zależy im również na sławie. Nie czują się bohaterami. Wykonują swoje powołanie, które  jest ich największą pasją. Przy okazji niosą pomoc ludziom w potrzebie, bo wierzą, że to właśnie ich przeznaczenie.

30 sierpnia 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rososzycy obchodziła 120-lecie istnienia. Uroczystość połączono z poświęceniem nowego sztandaru i rozpoczęto Eucharystią w kościele św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, którą w intencji strażaków odprawił ks. proboszcz Paweł Guździoł.

 Straż Ogniowa w Rososzycy powstała w 1900 roku z inicjatywy właściciela wsi Piotra Pawła Skórzewskiego herbu Drogosław. W tym czasie 100% wiejskich budynków było pokrytych słomą, stąd łatwo było o pożary. W 1911 r. przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Środkowej wybudowano pierwszą remizę, która istniała do lat siedemdziesiątych. W czasie wojny Straż Ogniowa nie zaprzestała swojej służby. W 1944 roku, po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, PKWN nadał straży w Rososzycy ziemię. W 1955 roku na zebraniu wiejskim uchwalono przystąpienie do elektryfikacji wsi. Wśród organizacji zaangażowanych w prace nad elektryfikacją znalazła się OSP w Rososzycy. Strażacy pomagali przy zwożeniu i korowaniu drzew oraz ustawianiu słupów. Linię wysokiego i niskiego napięcia dla całej wsi podjął się wykonać strażak – Alfons Stempin. Dzięki temu pod koniec 1958 roku żarówki zaświeciły w każdym domu. W tym samym roku został ufundowany sztandar strażacki, poświęcony przez ks. Czesława Olejniczaka. W 1960 roku OSP odkupiło od elektrowni Konin zielony barak, który ustawiono przy skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej i ul. Kaliskiej. Służył on społeczeństwu jako sala zabaw i zebrań. W 1970 roku członkowie OSP wyszli z inicjatywą budowy Domu Strażaka. Włączyły się w to przedsięwzięcie wszystkie miejscowe organizacje i prawie cała społeczność lokalna. Budynek oddano do użytku 23 listopada 1975 roku, w czasie kadencji druha Tadeusza Bartczaka. Wszystkie prace przy budowie Domu Strażaka wykonano w czynie społecznym. Po zakończeniu tej inwestycji strażacy postanowili przy skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej i ul. Kaliskiej wybudować Wiejski Dom Kultury (obecną Salę Wiejską w Rososzycy). Także ten obiekt powstał w czynie społecznym. Oddano go do użytku w 1977 roku. W latach osiemdziesiątych strażacy rozpropagowali ideę honorowego krwiodawstwa. OSP w Rososzycy przez kilka pierwszych lat miała największą liczbę honorowych krwiodawców i największą sumę zebranej krwi w gminie Sieroszewice. Straż ufundowała również figurę św. Floriana, którą poświęcono 22 maja 1983 roku, podczas kadencji druha Józefa Wawrzyniaka. Pod koniec lat osiemdziesiątych strażakom został przekazany z Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim pojazd marki Żuk – samochód gaśniczy lekki z motopompą, który został wymieniony pod koniec lat dziewięćdziesiątych na nowszy model. 10 lipca 2017 roku jednostka OSP wzbogaciła się o nowy wóz bojowy Renault Midliner G 230 – trzeci samochód pożarniczy w historii jednostki. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z ośmioosobową kabiną, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, autopompę i zabudowę pożarniczą. Druhowie dostosowali zabudowę pożarniczą do własnych potrzeb, zamontowali dodatkowe oświetlenie oraz doposażyli wóz. Największym wydarzeniem, w jakim uczestniczyli nasi druhowie, był pożar pałacu w Sieroszewicach 24 września 2017 roku. Był to poważny chrzest bojowy dla nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Pod koniec 2018 roku dzięki wsparciu finansowemu Gminy Sieroszewice ukończono remont klubu nad remizą. W klubie tym zorganizowano świetlicę środowiskową. Jest ona miejscem spotkań lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Przedstawioną historię udokumentowano przygotowaną wystawą fotografii oraz tablicą pamiątkową.

Podczas uroczystości prezes OSP Szymon Kloński powitał zaproszonych gości: wójta gminy Sieroszewice p. Anatola Piaskowskiego, przewodniczącego Rady Gminy p. Rafała Bartnika, zastępcę wójta gminy Sieroszewice p. Bartosza Kubicę, komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej druha Mieczysława Maciuszczaka, prezesa Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak” druha Lucjana Ziemiańskiego, proboszcza, radnych Rososzycy oraz delegacje Samorządu Wsi, KGW, Klubu Seniora „Sami Swoi” i Grupy Charytatywnej a szczególnie druhów rososzyckiej jednostki. Następnie wraz z całym zarządem wręczono jubileuszowe medale upamiętniające 120-lecie istnienia OSP. Na ręce prezesa OSP złożono gratulacje druhom od wszystkich zaproszonych gości, natomiast wójt gminy Sieroszewice gratulując pięknego jubileuszu w swoim przemówieniu przypomniał postać św. Floriana, patrona strażaków.

Myśląc o strażakach pamiętajmy że 365 dni w roku, 12 miesięcy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oni czuwają byśmy my mogli czuć się bezpiecznie.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków budżetu gminy Sieroszewice w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Mirosława Kois