W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2021 roku w Parczewie odbył się plener malarski dla młodzieży. Organizatorem tego pleneru, jak co roku był Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Stanisław Płomiński – Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Gminy Sieroszewice. W plenerze wzięła udział młodzież ze Szkół Podstawowych gminy Sieroszewice, studenci, a także młodzi artyści z Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

To już dwunasty plener, w którym uzdolniona plastycznie młodzież z różnych środowisk współpracuje ze sobą, wymieniając się plastycznymi doświadczeniami i pomysłami. To doskonała okazja do rozwijania umiejętności twórczych, a intensywna praca twórcza w otoczeniu pięknej przyrody i osób o podobnych zainteresowaniach sprzyja poszukiwaniom artystycznym oraz wypracowaniu własnych środków wyrazu.

Podczas tegorocznego pleneru młodzi plastycy ukazywali w swoich pracach piękne okolice Parczewa, głównie pałac oraz otaczający go park. Tworzyli oni swoje prace pod okiem plastyków: Barbary Morawiec, Jakuba Godziszewskiego, Katarzyny Bielawskiej oraz Jerzego Pawłowskiego. Młodzi artyści mieli do dyspozycji sztalugi, profesjonalne farby, pędzle oraz inne akcesoria plastyczne. W plenerze dominowały prace malarskie z wykorzystaniem farb akrylowych oraz pasteli. Plener odwiedził Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który obserwował jak powstają prace, podziwiając zdolności młodych artystów.

Trzydniową imprezę plenerową zakończono roboczą wystawą oraz wspólnym spotkaniem uczestników i zaproszonych gości. W tym wydarzeniu brali udział między innymi: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Płomiński, Radna Gminy Wiesława Smółka, sołtys wsi Parczew Eugeniusz Szymankiewicz oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parczewie Ewelina Kruk.

Organizator pleneru, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski podziękował za pomoc w zorganizowaniu imprezy malarskiej przede wszystkim opiekunom młodzieży, Panu sołtysowi, dyrekcji i pracownikom szkoły w Parczewie oraz wszystkim wpierającym to przedsięwzięcie osobom.

Jak co roku efekty warsztatów malarskich będzie można podziwiać jesienią podczas wystawy poplenerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.