W piątek 3 maja 2019 roku w Parczewie odbył się Parafialny Dzień Strażaka. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Radny Powiatu Ostrowskiego a zarazem członek Zarządu Arkadiusz Wojtczak, Radna Gminy Sieroszewice Wiesława Smółka, księża z kościoła parafialnego w Sadowiu oraz strażacy z OSP Parczew, Sadowie, Westrza i Wtórek.

Strażaków i zaproszonych gości powitał sołtys wsi Eugeniusz Szymankiewicz, który złożył życzenia i wyrazy wdzięczności do Druhów oraz skierował słowa uznania do Młodzieży Strażackiej.

Organizatorem Parafialnego Dnia Strażaka była Ochotnicza Straż Pożarna   w Parczewie. Uroczystość była współfinansowana ze środków Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadań publicznych.

Opracowała: Marzena Sztukowska