13 marca 2023 roku Wójt Gminy Sieroszewice zaprosił  przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy, aby świętować Dzień Kobiet. Z tej okazji złożył Paniom życzenia oraz wyrazy wdzięczności za pracę i podejmowane inicjatywy. Podziękował za działanie na rzecz lokalnej społeczności, które często odbywa się kosztem życia osobistego.

W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza oraz Skarbnik Gminy Karolina Kałużna.

Spotkanie było okazją  do podsumowań wydarzeń i inicjatyw, w których w ostatnim czasie uczestniczyły Panie z KGW. Wójt pogratulował pięknych jubileuszy istnienia KGW, które niedawno świętowano oraz, które będą obchodzone w najbliższym czasie. Pogratulował KGW z Zamościa za udział i zajęcie III miejsca w konkursie darcia pierza organizowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Poinformował również o przyznanym dofinansowaniu dla czterech KGW na doposażenie w sprzęt. Panie usłyszały o tegorocznych planach dotyczących dożynek oraz imprezy pn. ,,Smaki LGD”.

W trakcie spotkania odbył się krótki koncert w wykonaniu Izabeli Staroń – instruktor zajęć wokalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Uroczystość przy kawie i słodkościach przebiegała w miłej atmosferze. Okolicznościowe dowcipy na temat kobiet i mężczyzn wywołały na sali gromki śmiech, za co dziękujemy Pani Darii Kupajskiej.