Dnia 30 maja w obecności zaproszonych gości, pracowników szkoły i uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Wielowsi nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy szkolnej, która w ostatnim czasie przeszła gruntowny remont.

Drewniane podłogi wycyklinowano i pomalowano utwardzalnym lakierem, a pracownicy obsługi wyrównali i pomalowali ściany.

Nowe wyposażenie świetlicy zostało zakupione ze środków pozyskanych przez Szkołę w ramach XXII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za projekt „JesteśMY EKO dla klimatu”. Ponadto Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Rada Gminy przekazali dla Szkoły połowę promesy pozyskanej w tym samym konkursie. Z otrzymanych funduszy oraz z bieżącego budżetu sfinansowano zakup kolorowych i jednocześnie solidnych mebli.

W efekcie prac powstała przestrzeń optymalnie wykorzystana i wielofunkcyjna, w której uczniowie mogą się uczyć, bawić, a także odpoczywać.

W uroczystym otwarciu świetlicy uczestniczyli: Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach Barbara Stasiak, przewodnicząca Rady Rodziców Kamila Mańkowska oraz członkinie prezydium RR- Julita Szablewska, Katarzyna Łuczak, Anna Gebel i Natalia Kasprzak.

Podczas wydarzenia uczniowie recytowali wiersz specjalnie napisany na tę okazję przez nauczycielkę Panią Sławę Piaskowską. Dzieci zaprezentowały także swoje talenty wokalne i taneczne.

 

Wiersz napisany z okazji otwarcia świetlicy

Autorka: Sława Piaskowska

 

Dziś w naszej szkole fajny dzień mamy,

Szanownych Gości pięknie witamy.

 

Dzień przez nas bardzo oczekiwany,

szkolną świetlicę dziś otwieramy.

 

Gdy chętnych była gromadka mała,

świetlica w klasach się odbywała.

Lecz z czasem szybko się okazało,

że miejsca w klasach było za mało.

 

Powstał wiec problem zupełnie nowy,

który Dyrekcji sen spędzał z głowy.

 

Pani dyrektor 3 dni chodziła,

Kombinowała-aż wymyśliła:

 

„Tu, gdzie lat wiele była książnica,

niechaj powstanie nowa świetlica”.

 

Najpierw odbyły się przenosiny: słowniki, karty i woluminy,

potem obsługa moc pokazała i pomieszczenia wymalowała.

 

Choć rąk do pracy nie brakowało,

wciąż jednak było kasy za mało.

 

Wnet znalazł się sposób budżetu łatania-

Nagroda Marszałka za eko-działania,

 

Rozrosła się szybko sponsorów rodzina,

wspomógł finansowo Pan Wójt oraz Gmina.

 

Dziś jesteśmy dumni z pomieszczenia tego,

bo mamy świetlicę sortu najwyższego.

 

Dziękujemy wszystkim za wspólne działanie,

pomoc materialną i działań wspieranie!