We wtorek, 24 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Rososzyca- Strzyżew. Zgromadzonych powitał Bartosz Kubica Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice. W wydarzeniu wzięli udział: Anatol Piaskowski Wójt Gminy Sieroszewice, Tomasz Ławniczak Poseł na Sejm RP, Katarzyna Sójka Poseł na Sejm RP, Marcin Karpiński Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego, Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Inspektor Piotr Wilkowski Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, władze i pracownicy gminy Sieroszewice, radni gminy Sieroszewice, sołtysi oraz mieszkańcy. Wójt Gminy Sieroszewice podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Podkreślił, że przedsięwzięcie jest dobrym przykładem samorządowej współpracy, zaangażowania oraz skutecznego wykorzystywania przez gminę środków zewnętrznych. Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa  Urzędu Wojewódzkiego przekazał na ręce Wójta podziękowania i wyrazy uznania od Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego. Wójt wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali uroczystego przecięcia wstęgi – otwarcia największej, jednorazowej inwestycji drogowej w historii gminy.

Całkowity koszt przekazanego do użytku zmodernizowanego fragmentu drogi gminnej o długości 5,41 km wyniósł 2 457 975,92 zł. Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
1 966 380,73 zł, a wkład własny gminy to 491 595,19 zł. Ponad roczna przebudowa drogi objęła m.in. poszerzenie jezdni, nową nakładkę od ul. Wydartej w Strzyżewie do okolic oczyszczalni ścieków w Rososzycy, budowę peronów autobusowych, nowoczesne i bezpieczne przejście dla pieszych. Droga została dostosowana do potrzeb mieszkańców, co zwiększy dostępność komunikacyjną terenu, podniesie komfort jazdy i poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.