GMINNE

CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

W SIEROSZEWICACH

IZO.5520.15.2021                                  Sieroszewice dn. 02.03.2021 godz. 13:00

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – GĘSTA MGŁA

W ramach działań związanych z monitorowaniem zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieroszewicach przekazuje treść ostrzeżenia Nr 49/2021, wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu regionalne IMGW PIB Oddział w Poznaniu z dnia 02.03.2021 r.

Zjawisko / stopień zagrożenia – gęsta mgła  – 1 stopień zagrożenia

Obszar: województwo wielkopolskie – powiat ostrowski

Ważność: od 2021-03-02 godz. 23:00 do 2021-03-03 godz. 09:00

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  80%

Uwagi: Brak

Czas wydania: 2021-03-02 11:53

Synoptyk:  Magdalena Muszyńska-Karbowska

Źródło:  IMiGW – PIB

Uwaga: Stopień zagrożenia określany jest w trzystopniowej skali, gdzie 3 oznacza największe zagrożenie.

                                                                                                                Dyżurny GCZK

                                                                                                               Robert Osowicz