W dniu 13 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w wieku 62 lat śp. Kazimierza Urbana sołtysa wsi Psary w latach 2007-2015 oraz członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Kazimierz Urban był zaangażowany w życie lokalne społeczności i dbał o rozwój wsi.

Rodzinie oraz Wszystkim, których ta śmierć pogrążyła w żałobie składamy najgłębsze wyrazy współczucia. 

                                                Anatol Piaskowski
                                          Wójt Gminy Sieroszewice 
                                                                                               wraz z pracownikami Urzędu