szczegóły na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka nieruchomościami lub pod poniższym linkiem:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Masanów