Ogłoszenie Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2019 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019.

Szczegółowe informacje o wynikach  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/upload/OGLOSZENIE.WYNIKI.KONKURSU.2019.pdf