Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 22.04.2020 r. do 13.05.2020 r.

wywieszono WYKAZY dotyczące:

– działek nr 230/1; 230/2; 230/3; 230/5; 230/6; 230/7; 230/8; 230/9; położonych w miejscowości Latowice, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego ograniczonego.

– działek nr 230/10; 230/11 położonych w miejscowości Latowice, przeznaczonych do sprzedaży drodze bezprzetargowe na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Wójt Gminy Sieroszewice

 /-/ Anatol Piaskowski

więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej