W niedzielę 1 września w Wielowsi odbyły się uroczystości upamiętniające 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych poprzedziła msza św. odprawiona przez proboszcza parafii Wielowieś ks. kan. Piotra Kuświka.

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski w swoim wystąpieniu mówił o wybaczeniu i jednocześnie o zachowaniu pamięci o tym,  kto był katem, a kto ofiarą podczas wojny. Apelował również do rodziców, aby przekazywali dzieciom historię o II Wojnie Światowej, tak aby pamięć o tragicznych wydarzeniach nigdy nie przeminęła.

Kwiaty i znicze złożyły delegacje: Urzędu Gminy Sieroszewice,  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi, Rady Sołeckiej wsi Wielowieś,  Koła Gospodyń Wiejskich z Wielowsi, Harcerzy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej Aktywności.