W OSP Sieroszewice zapanowała radość i podniosła atmosfera, gdyż do ich dyspozycji trafił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Mieszkańcy oraz przedstawiciele władz gminy przybyli, aby w asyście flar i dźwięków syren powitać ten ważny nabytek dla lokalnej społeczności. Wśród gości znaleźli się również Wójt Gminy, Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta, Bartosz Kubica.

Tradycyjnie, zgodnie ze strażackim zwyczajem, nowy wóz został uroczyście ochrzczony szampanem przez Prezesa OSP Sieroszewice, Michała Pułkownika oraz Sołtysa wsi, Tadeusza Łapińskiego.

Wartość zakupu tego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego sięga 295 000 złotych. Ta nowa jednostka nie tylko umocni zdolności ratownicze drużyny OSP, ale także zwiększy efektywność ich działań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń czy wypadków na terenie gminy.