Przy drodze wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś (ul. Grabowska) zakończono pierwszy etap budowy chodnika. Inwestycja wynikała z potrzeb mieszkańców, gdyż znaczne zagęszczenie ruchu na trasie łączącej Kalisz z Wieruszowem stwarzało zagrożenie dla pieszych, którzy musieli poruszać się poboczem. W ramach projektu oprócz chodnika o długości 250 m, zbudowano kanalizację deszczową.  Inwestycja została sfinansowana i zrealizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy dobrej współpracy Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 600 000 zł. W 2021 roku planowane jest wykonanie  drugiego etapu o długości 230 m.

W środę, 28 października Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Gminy Bartosz Kubica wizytowali zrealizowaną inwestycje. Budowa nowego chodnika znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców wsi Wielowieś.